17.10.2012     0
 

Громадські ради в Україні


До Вашої уваги: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України повідомляє, про результати аналізу Секретаріатом Кабінету Міністрів інформації органів виконавчої влади, що надійшла на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25 червня 2012 р. № 26372/0/1-12 (щодо невідкладного формування громадських рад при органах виконавчої влади, взяття керівниками органів під особистий контроль питання взаємодії з громадською радою, включення голови ради до складу колегій органів та передбачення коштів для здійснення у 2013 р. спільно з громадською радою заходів, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю).

Крім того, зважаючи на те, що до Кабінету Міністрів продовжують надходити звернення від представників громадських об’єднань, громадських рад з проханням ініціювати внесення змін до окремих положень Закону України «Про громадські об’єднання» до введення його в дію, Прем’єр-міністр доручив Мін’юсту додатково опрацювати пропозиції громадськості щодо цього питання та за результатами внести відповідний законопроект в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів до 1 грудня 2012 року (доручення від 15.10.2012 р.
№ 26372/122/1-12).

 

Про стан громадських рад в Україні на поточний момент повідомляє і УНЦПД. Наводимо оригінал дослідження

 

Огляд стану розвитку громадських рад в Україні

Максим Лациба, експерт

Український незалежний центр політичних досліджень

З листопада 2010 року,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в Україні при всіх органах виконавчої влади мали бути утворені громадські ради.

Станом на  12 жовтня 2012 р. сформовано 603 громадських рад з 607 необхідних, а саме:
•15 з 16, громадських рад на рівні міністерств;
• 58 з 61, громадських рад на рівні центральних органів виконавчої влади;
• 27, тобто 100%, громадських рад на рівні ОДА, Раді Міністрів АРК, Київській та

Севастопольській МДА;
• 489, тобто 100%, громадських рад на рівні районних державних адміністрацій.
• 14, тобто 100%, громадських рад на рівні районних державних адміністрацій в містах Київ і Севастополь.

 

Центральні органи виконавчої влади які не створили громадські ради

Міністерства
1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

ЦОВВ Примітки
1. Державна інспекція України з питань праці Створено ініціативну групу
2. Державне агентство резерву України Створено ініціативну групу
3. Державна служба статистики України Створено ініціативну групу

 

Постанова №996 працює і дає можливість добросовісним і зацікавленим інститутам громадянського суспільства та органам виконавчої влади конструктивно співпрацювати. Практика формування громадських рад при органах виконавчої влади доводить, що дотримання процедурних вимог Постанови №996 та доброчесна діяльність як ІГС, так і ОВВ забезпечують створення дієвих громадських рад. Натомість громадські ради, сформовані в умовах не доброчесних практик та із порушеннями демократичних процедур, не можуть організувати відкритий і конструктивний діалог влади і громадськості та зменшують ступінь довіри до органів влади.

Загалом, більше 9 тис. представників ІГС взяли участь в установчих зборах з формування громадських рад при ОВВ різного рівня. До складу громадських рад різного рівня обрано більше ніж 8,5 тис. представників ІГС. Середня кількість членів громадських рад при ЦОВВ складає 40 осіб. Рекордсменом за кількістю членів ГР є Міністерство закордонних справ України – 166 членів, найменша за кількістю громадська рада – 9 осіб при Державній службі автомобільних доріг. Середня кількість членів громадських рад при ОДА, РМ АРК, КМДА та СМДА – 80 осіб. Лідерами за кількістю членів тут є КМДА – 222 особи, та Сумська ОДА – 217 осіб, найменша кількість членів – 25 осіб при Чернівецькій ОДА.

Громадські ради викликали інтерес абсолютно різних ІГС: від «традиційних» громадських організацій (зокрема правозахисних, екологічних, молодіжних, сервісних, аналітичних центрів) до бізнесових асоціацій, релігійних організацій, профспілок та навіть недержавних пенсійних фондів. Цікаво, що до складу громадських рад увійшли не тільки організації, які опікуються суспільно-значущими питаннями, але й організації вузькогрупових інтересів. Завдяки процесам формування громадських рад різні сектори громадянського суспільства вперше зійшлися на єдиному діалоговому майданчику і почали процес вироблення спільних позицій. 

Громадські ради, сформовані відповідно до вимог Постанови №996 та при конструктивній співпраці органу влади й інститутів громадянського суспільства, доводять свою ефективність.

На сьогодні громадські ради досить продуктивно працюють як комунікативна платформа між самими інститутами громадянського суспільства. Коли в процесі дебатів і вивчення досвіду інших секторів громадянського суспільства випрацьовується спільна громадська думка.

Громадські ради на сьогодні фактично виконують функцію школи демократії і основ державного управління. Представники ІГС фактично в процесі роботи в громадській раді вивчають правові механізми консультацій, діловодства, організації колективного вироблення рішення і його доопрацювання з представниками органу влади. Інколи громадські активісти стають кадровим резервом для органів влади.

Значна кількість громадських рад досить успішно виконують функцію громадського контролю за діями влади.

В багатьох областях громадські ради стали центром концентрації громадської активності і мобілізації нових ініціатив і активістів.

Найбільш проблемним залишається виконання функції експертного ресурсу для влади. Нажаль недержавні аналітичні центри не проявляють достатньої активності в форматі громадських рад, а масові активістські організації невзмозі забезпечити необхідного рівня аналітики.

Водночас можна сказати що громадським радам ще потрібно наповнити реальною діяльністю весь правовий контур визначений Постановою КМУ №996.

Проблеми які виникають в діяльності громадських рад

1.Недостатній рівень професійної підготовки громадських діячів членів громадської ради. Значна кількість членів громадських рад не ознайомлена з системою організації діяльності органу влади, процедурами діловодства, методиками аналізу нормативно-правових актів, оформлення висновків і пропозицій, процедурами громадської експертизи, консультацій з громадськістю, регуляторної політики.

2. В регламентах органів виконавчої  влади відсутні процедури взаємодії з громадським радами. Це призводить до порушення взаємної комунікації, наприклад не визначено порядок і перелік проектів нормативно-правових актів які орган має надсилати на експертизу громадській раді. Не визначено порядок і строки розгляду органом влади пропозицій які надійшли від громадської ради.

3. Далеко не всі громадські ради змогли організувати структуровану і системно свою роботу. Причинами цього часто є велика різнорідність організацій які сформували раду, значна кількість членів, недостатня комунікація в середині ради.

4. Зустрічається відсутність системної співпраці комітетів громадської ради  і відповідних структурних підрозділів органу виконавчої влади. Недостатня вмотивованість і готовність на рівні керівні керівників департаментів і управлінь до залучення експертів громадської ради до консультацій і  розробки проектів рішень.

5. В багатьох органах влади залишають не вирішеними питання матеріального забезпечення діяльності секретаріату громадської ради,  а саме приміщення для роботи секретаря, канцелярські товари, оргтехніка.

Інституалізація діалогу з громадськими радами

Варто позитивно оцінити створення Урядом,  20 червня 2012 р.,  своєю постановою №658, Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади. До складу Ради увійшли голови громадських рад при всіх обласних адміністраціях, міністерствах і ЦОВВ.

Досить продуктивно відбуваються зустрічі голів громадських рад з керівниками міністерств і відомств.

 

Рекомендації щодо заходів по розвитку співпраці ОВВ та громадських рад.

 1. Визнати роботу органів виконавчої влади щодо сприяння створенню громадських рад задовільною. Переважна більшість міністерств, центральних органів виконавчої та всі обласні і районні державні адміністрації створили громадські ради.
 2. Визнати незадовільною роботу таких центральних органів виконавчої влади, що досі не створили громадські ради, а саме:  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна інспекція України з питань праці, Державне агентство резерву України, Державна служба статистики України. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо створення громадських рад при вище вказаних центральних органах виконавчої влади.
 3. Визнати,  що загалом  інститут громадських рад активно розвивається. На регіональному рівні більшість громадських рад змогли організувати свою діяльність та налагодити взаємодію з відповідними обласними адміністраціями. На рівні міністерств і центральних органів виконавчої влади процес взаємодії між органом влади і громадською радою не набув системного характеру.
 4. Висловлюємо занепокоєння ситуацією, що склалася у зв’язку з розпуском громадських рад при Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві екології і природних ресурсів. Закликаємо негайно здійснити заходи щодо створення громадських ради при відповідних міністерствах.
 5. Підвищення ефективності громадських рад знаходиться через підвищення професійного рівня членів громадських рад, запровадження чітких процедур взаємодії  громадських рад і органів виконавчої влади на рівні регламентів, підвищення рівня важливості консультацій з громадськість серед державних службовців.
 6. Рекомендуємо внести зміни до Типового   регламенту   місцевої   державної
  адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  11  грудня  1999  р.  N  2263 якими запровадити чіткі процедури взаємодії місцевих державних адміністрацій і громадських рад.
 7. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади внести зміни до своїх регламентів, якими запровадити чіткі процедури взаємодії місцевих державних адміністрацій і громадських рад.
 8. Рекомендувати Нацдержслужбі запровадити підвищення кваліфікації державних службовців з питань механізмів консультацій і взаємодії з громадськістю, залучаючи до цього громадські ради при органах виконавчої влади.
 9. Рекомендувати органам виконавчої влади передбачити необхідне фінансування заходів громадських рад в своїх кошторисах на 2013 рік,  а також забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням, засобами зв’язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.


Об авторе: ГПО "Христинівчани"

Ідея проекту Громадська правозахисна організація "Христинівчани" належить Олійнику Олегу та Ірині Сташенко. Сайт організації створено для комунікації христинівчан, які з різних куточків світу одним кліком мишки мають можливість об'єднатися для спілкування.

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Щоб відправити коментар поставте відмітку, яка дає вашу згоду на збір та обробку ваших персональних даних . Политика конфиденциальности

НАША МІСІЯ
Наша місія: об’єднання правників з громадянами Христинівщини та іншими заінтересованими людьми для сприяння втіленню принципу верховенства права в територіальній громаді, розбудові громадянського суспільства та правової держави, розвитку правничої професії, правової культури та правосвідомості суб’єктів права, задоволення та захисту прав і спільних інтересів членів організації, а також сприяння їхній гармонійній життєдіяльності.
Долучайтесь до нас у Facebook
Звіти за роками

Звіт про діяльність у 2019 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2019 році   13.02.2019,...

Звіт про діяльність у 2018 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2018 році   23.02.2018,...

Звіт про діяльність у 2017 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2017 році   03.04.2017,...

Звіт про діяльність у 2016 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2016 році   21.02.2016,...

Звіт про діяльність у 2015 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2015...