29.08.2012     0
 

Право бути людиною


Право бути людиною в Україні: шляхи забезпечення

 

© Олег Олійник, експерт з верховенства права

27 серпня 2012 року

на засіданні Правління Громадської ради при МЗС

 

У статті 1 Загальної декларації прав людини зазначено, що люди народжені свободними, наділені розумом і совістю та повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

 

Натомість, так історично склалося, що, починаючи ще з радянських часів, в Україні продукується тотальний нігілізм – заперечення людьми усталених суспільних норм, ідеалів, принципів, законів, традицій, звичаїв тощо.

 

Дана обставина зумовлює нагальну суспільну потребу в якісній зміні парадигми життєдіяльності людини в Україні та пошук інших можливостей виявлення громадської думки, інших точок зору для стереоскопічнішого бачення проблем суспільства.

 

Саме людина з потужною громадянською позицією відповідальна за своє буття та формування суспільства, становлення держави. А подвійна відповідальність лежить на правниках, людях свободної професії, котрі знають та практикують право з метою врегулювання стосунків людей у суспільстві задля гармонійного життя разом.

 

Відтак, правники, котрі не тільки в змозі, але й зобов’язанні запропонувати власне бачення ефективної державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та забезпечення свободи, прав та інтересів людини за принципом верховенства права.

 

З нагоди шістнадцятої річниці Дня Конституції громадяни України, правники, судді та науковці 26 червня 2012 року зібралися разом за Круглим столом: «Принцип верховенства права у діяльності вищих судових органів України: людина-правник-суспільство», щоби виконати свій суспільний обов’язок, обговоривши та запропонувавши Україні ефективний спосіб подолання негативних явищ, що відбуваються сьогодні у державі, а також визначивши шляхи забезпечення адекватної правової охорони та захисту людини.

 

Нині єдиним продуктивним рішенням правники вбачають дієве визнання верховенства права, наявність впливового громадянського суспільства та становлення відповідальної правової держави.

 

З метою визначення проблем верховенства права та його втілення в національну практику України в Асоціації правників України створюється Комісія АПУ з верховенства права. Саме правники взяли на себе зобов’язання спільно з громадськими та державними діячами, науковцями сформувати Національну програму визнання та забезпечення дії верховенства права в Україні та проект Закону України «Про формування та реалізацію державної політики в Україні за принципом верховенства права» та забезпечити правовий супровід їх прийняття та правозастосування.

 

Вочевидь, демократія сприяє відповідальному врядуванню. Права людини гарантують, щоби демократія була не просто правом більшості керувати, але і правом меншин на захист. Верховенство права охороняє людину від зловживань влади. Переконаний, що визнання та забезпечення дії в Україні цих фундаментальних цінностей неможливе без становлення дієвого громадянського суспільства.

 

На сьогодні державна політика сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства реалізується через взаємодію зі створеними при них громадськими радами та окремими заінтересованими інститутами громадянського суспільства.

 

Для якісного забезпечення формування та реалізації зовнішньої політики України при Міністерстві зовнішніх справ України створена потужна та дієва Громадська рада, представники якої вибороли та продовжують стверджувати свою правоздатність.

 

Впевнений, що одним із основних завдань Громадських рад та Громадських організацій в Україні є свідоме формування суспільного запиту на якісно нове мислення категоріями людяності та сприйняття людини як природної цінності, що й уможливить відповідну зовнішню політику держави.  А визнання фундаментальних цінностей забезпечить безпеку та постійний розвиток людини, прогрес і процвітання Українського народу.

© Олег Олійник

голова правління Громадської

правозахисної організації «Христинівчани»,

депутат Христинівської районної ради


Об авторе: ГПО "Христинівчани"

Ідея проекту Громадська правозахисна організація "Христинівчани" належить Олійнику Олегу та Ірині Сташенко. Сайт організації створено для комунікації христинівчан, які з різних куточків світу одним кліком мишки мають можливість об'єднатися для спілкування.

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Щоб відправити коментар поставте відмітку, яка дає вашу згоду на збір та обробку ваших персональних даних . Политика конфиденциальности

НАША МІСІЯ
Наша місія: об’єднання правників з громадянами Христинівщини та іншими заінтересованими людьми для сприяння втіленню принципу верховенства права в територіальній громаді, розбудові громадянського суспільства та правової держави, розвитку правничої професії, правової культури та правосвідомості суб’єктів права, задоволення та захисту прав і спільних інтересів членів організації, а також сприяння їхній гармонійній життєдіяльності.
Долучайтесь до нас у Facebook
Звіти за роками

Звіт про діяльність у 2019 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2019 році   13.02.2019,...

Звіт про діяльність у 2018 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2018 році   23.02.2018,...

Звіт про діяльність у 2017 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2017 році   03.04.2017,...

Звіт про діяльність у 2016 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2016 році   21.02.2016,...

Звіт про діяльність у 2015 році

ЗВІТ про результати діяльності Громадської правозахисної організації „Христинівчани” в 2015...